Hướng dẫn xuất Hóa đơn

27 Tháng Mười, 2021 manhhung

1. LIÊN HỆ BỘ PHẬN KẾ TOÁN 

Quý Đại lí vui lòng liên hệ Bộ phận Kế toán phụ trách xử lí hóa đơn qua số Hotline: 0916 456 615,

2. THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN

Đại lí gửi thông tin xuất hóa đơn qua form:

Với Hóa đơn dịch vụ du lịch, Bộ phận Sale tour sẽ hỗ trợ Đại lí gửi thông tin xuất hóa đơn cho Đại lí. Thông tin xuất hóa đơn bao gồm 2 nhóm dịch vụ sau:                     

3. XUẤT HÓA ĐƠN

– Sau 2-4 ngày kế toán sẽ gửi hóa đơn nháp, báo phí xuất hóa đơn, Quý Đại lí vui lòng thanh toán khoản phí dịch vụ, kiểm tra và xác nhận lại để BP Kế toán tiến hành xuất hóa đơn ngay trong ngày gửi Hóa đơn nháp.

– Trường hợp đại lý phản hồi chậm trễ hoặc không phản hồi xác nhận hóa đơn, BP Kế toán xem những hóa đơn đó đã đúng, Đại lí không có ý kiến sửa đổi, và tiến hành xuất hóa đơn. Mọi sai sót Đại lý tự chịu trách nhiệm.

– Trường hợp Đại lý muốn điều chỉnh thông tin thì phải liên hệ sớm cho kế toán để lập biên bản điều chỉnh hoặc hủy thì lập biên bản hủy để được xuất hóa đơn thay thế.

4. THỜI HẠN XUẤT HÓA ĐƠN

Đối với hóa đơn vé máy bay, trong tháng xuất vé, kế toán chỉ nhận thông tin xuất hoá đơn sau 3 ngày kể từ ngày xuất vé. Một số lưu ý:

– Đối với những code hãng JESTAR PACIFIC kế toán chỉ nhận đến hết ngày cuối cùng trong tháng xuất vé.

– Đối với những code hãng VIETNAM AIRLINE, VIETJET, BAMBOO kế toán vẫn nhận thông tin đến ngày mồng 3 của tháng kế tiếp.

– Vé xuất tháng nào sẽ xuất hoá đơn tháng đó.

Bài viết trước
Bài viết kế tiếp