QUY ĐỊNH CỦA CÁC TỈNH/THÀNH ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC (Cập nhật đến ngày 22/10/2021)

21 Tháng Tư, 2021 admin F2 + CTV

QUY ĐỊNH CỦA CÁC TỈNH/THÀNH ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC
(Cập nhật đến ngày 22/10/20)21

Link cập nhật : https://drive.google.com/file/d/1hO9UjDzE8ufwPiFTCuWbhRgmm4moux_S/view

 

Bài viết trước