Hướng dẫn checkin hãng VNA

27 Tháng Mười, 2021 manhhung
HƯỚNG DẪN CHECKIN VNA TRỰC TUYẾN
Hướng dẫn check-in VNA trực tuyến

Đại lý có thể sử dụng chức năng này để hỗ trợ check-in trực tuyến cho khách hàng, giảm thiểu thời gian chờ đợi check-in ở tại sân bay

otm79

Bước 1: Vào nghiệp vụ VNAirlines

Bước 2: Chọn Check-in VNA

Bước 3: Điền họ tên hành khách cần check-in

Bước 4: Lựa chọn địa điểm check-in

Bước 5: Lựa chọn hình thức check-in bằng Mã PNR/Mã thẻ FFP/Số vé điện tử