Hướng dẫn gửi Email hệ thống

27 Tháng Mười, 2021 manhhung
HƯỚNG DẪN GỬI EMAIL HỆ THỐNG
Cách gửi thông tin vé VNA vào Email
otm76

 

Bước 1: Vào nghiệp vụ VNAirlines

Bước 2: Chọn Gửi Email

Bước 3: Điền mã đặt chỗ và mail vào ô trống

Bước 4: Ấn thực hiện gửi Gmail

 

Sau khi chọn thao tác thành công, hệ thống sẽ trả về một thông báo Gửi Email thành công.

otm78
Bài viết trước
Bài viết kế tiếp