Hướng dẫn mở booking hãng VNA

27 Tháng Mười, 2021 manhhung
HƯỚNG DẪN MỞ BOOKING VNA
Cách mở booking/số vé của VNA

 

otm80

Bước 1: Vào Nghiệp vụ VNAirlines

Bước 2: Chọn Mở Booking/Số vé VNA

Bước 3: Ấn Xem Thông tin để mở số vé cần xem

otm81

Nếu muốn xem mã PNR khác, điền mã PNR vào ô trống rồi ấn