Quản lý người dùng

27 Tháng Mười, 2021 manhhung
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG

danhsachnguoidung

THÊM NGƯỜI DÙNG

Ấn nút thêm mới để bắt đầu thêm người dùng

themnguoidung

Chọn đại lý trực thuộc – thêm các thông tin người dùng

Có 3 quyền : Quản trị – xuất vé – đặt chỗ

Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn lưu lại để hoàn tất

Bài viết trước