Sửa booking

27 Tháng Mười, 2021 admin
HƯỚNG DẪN SỬA BOOKING

Chức năng giúp người dùng sửa booking VietNamAirlines
Trên thanh menu dọc chọn sửa booking

suabooking

Chức năng này giúp người quản lý sửa chữa:

Thêm hành trình

Cách thêm hành trình vào booking
otm10

 

Bước 1: Nhập mã đặt chỗ

Bước 2: Chọn thêm hành trình

Bước 3: Ấn otm48b

otm46

 

Bước 4: Nhập thông tin hành trình muốn thêm (Điểm đi, điểm đến, ngày bay)

Bước 5: Ấn Tìm kiếm hành trình

Lưu ý: chỉ được thêm từng hành trình một.

otm47

 

 

Bước 6: Kiểm tra thông tin chuyến đi và chọn hành trình bạn muốn đi.

Bước 7: Sau đấy Ấn thêm hành trìnhSau khi thêm thành công, hệ thống sẽ trả về thông báo việc thực hiện thêm hành trình thành công

otm48

Thêm em bé

Cách thêm em bé vào booking VNA

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống

Bước 2: Vào “Tùy sửa đặt chỗ” chọn “Thêm em bé”

Bước 3: Ấn otm48b

otm51

 

Bước 4: Điền thông tin đầy đủ của em bé
(Giới tính, họ tên đầy đủ, ngày sinh và đi cùng ai)

Bước 5: Ấn Thực hiện thêm Em bé

Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ trả về thông báo việc thực hiện thêm em bé thành công

otm52

Đổi hạng đặt chỗ

Cách Đổi hạng đặt chỗ
doihang

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống.

Bước 2: Vào “Tùy chọn sửa đặt chỗ” chọn mục đổi hạng đặt chỗ.

Bước 3: Ấn otm48b

otm62

 

Bước 4: Chọn hạng đặt chỗ mới

Bước 5: Ấn vào thực hiện đổi hạng chỗ để kết thúc

Sau khi chọn thao tác thành công, hệ thống sẽ trả về một thông báo đổi hạng đặt chỗ thành công.

 

doihangthanhcongXóa hành trình

Cách Xóa hành trình
otm61

 

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống.

Bước 2: Vào “Tùy chọn sửa đặt chỗ” chọn mục xóa hành trình.

Bước 3: Ấn otm48b

otm62

 

Bước 4: Tích vào Hành trình muốn xóa

Bước 5: Ấn vào Xóa Hành trình này để kết thúc

Sau khi chọn thao tác thành công, hệ thống sẽ trả về một thông báo xóa Hành trình thành công.

otm63
Tách khách

Cách tách khách trong booking
otm64

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống.

Bước 2: Vào “Tùy sửa đặt chỗ” chọn mục xóa hành trình.

Bước 3: Ấn otm48b

 

otm65

 

Bước 4: Chọn hành khách mà bạn muốn tách khỏi booking

Bước 5: Ấn thực hiện tách

Sau khi chọn thao tác thành công, hệ thống sẽ trả về một thông báo Tách khách thành công.

otm66
Thêm thẻ bông sen vàng

Cách thêm Thẻ Bông sen vàngotm54

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống

Bước 2: Vào “Tùy sửa đặt chỗ” chọn mục thêm thẻ Bông sen vàng đối với những khách

có thẻ Bông sen vàng do hãng cấp ( thẻ Titanium, Gold, Platinum..).

Bước 3: Ấn thực hiện

otm55

 

Bước 4: Điền mã số thẻ Bông sen vàng vào chỗ nhập thẻ.

Bước 5: Ấn nhập mã

Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ trả về thông báo việc thực hiện thêm Thẻ Bông sen Vàng thành công giống trong phần mềm 1S của
Vietnamairlines.

otm56
Bài viết trước
Bài viết kế tiếp