Quy định đối với hành khách bay nội địa giai đoạn từ ngày 21/10 đến 30/11/2021 Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng...
21/04/2021 admin F2 + CTV
QUY ĐỊNH CỦA CÁC TỈNH/THÀNH ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC (Cập nhật đến ngày 22/10/20)21 Link cập nhật : https://drive.google.com/file/d/1hO9UjDzE8ufwPiFTCuWbhRgmm4moux_S/view  
21/04/2021 admin F2 + CTV